fredag 15 maj 2009

På jobbet igen!

Jag är på jobbet igen!

Jag njuter verkligen av mina arbetsuppgifter. Det är ett rent skrivbordsarbete och jag läser handlingar och ser att beslutsunderlaget är riktigt. Många gånger slår jag i lagboken eller metodstödet. Jag kommunicerar med mina kolleger och vi pratar ofta om arbetet. Det går ofta att vända och vrida på saker och man inser att trots att allt är lagstyrt så finns det olika sätt att tolka det som skrivs.

Jag älskar verkligen det jag gör och jag önskar att alla fick uppleva samma tillfredställelse på jobbet som jag gör!

Inga kommentarer: